JJ-CCR LEVEL 3 INSTRUCTOR

  • 3* CMAS instructor

  • IANTD and IART Instructor Trainer qualification

PERSONAL PRESENTATION

English Version. (see dutch version below).
I am the founder and owner of DiveWise Technical Diving, a recreational and technical diving training facility in the Netherlands founded in 2004. I have started diving just over 30 years ago and developed my skills and knowledge over the years currently holding 3* CMAS instructor, IANTD and IART Instructor Trainer qualifications. I have been diving on various diving location around the globe and still enjoy it to be surrounded by the marine life. I am passionate about teaching people to become responsible and well trained divers in both recreational and technical areas.

Dutch Version.
Ik ben de oprichter en eigenaar van DiveWise Technical Diving, een duikschool voor recreatieve en technische duikopleidingen in Nederland opgericht in 2004. Ik ben zo’n 30 jaar geleden met duiken begonnen en heb sindsdien mijn vaardigheden en kennis verder uitgebouwd tot de huidige qualificaties 3* CMAS Instructeur; IANTD en IART Instructeur Trainer. Ik heb gedoken op diverse locaties over de gehele wereld en vind het nog steeds geweldig om te duiken in de onderwaterwereld Ik ben gepassioneerd om mensen op te leiden tot verantwoorde en juist getrainde duikers voor zowel recreatie en technische duiken.

COMPANY PRESENTATION

English
DiveWise Technical Diving offers Open and Closed Circuit programmes from entry level to advanced Levels as well as leadership programmes such as Divemaster/Supervisor and Instructor Development programmes. DiveWise Technical Diving is the distributor for the JJ-CCR covering the Benelux markets.

Dutch
DiveWise Technical Diving verzorgt duik opleidingen voor Open en Gesloten (Rebreathers) systemen voor beginnende en gevorderde niveau’s als ook leiderschaps programma’s zoals DiveMaster/Supervisor en Instructor Development programma’s

www.divewise.nl